mojafirma.rs

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi22
Primljeni negativni glasovi2
Karma:19 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (102)

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

statut


Pisani dokument kojim akcionarsko društvo (pored osnivačkog akta) uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom, i koji se registruje u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.
Izvor: mojafirma.rs (offline)

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

specifikacija


Spisak stavki sa bitnim detaljima o svakoj od njih. Na primer specifikacija računa je spisak računa sa navedenim brojevima i datumima izdavanja, nazivom dobavljača i iznosom.
Izvor: mojafirma.rs (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Blog ili veblog (skraćeno blog, od eng. web log, blog) čini niz hronološki organizovanih unosa teksta, koji se prikazuju na veb-stranicama (uglavnom su unosi sortirani od najnovijih ka starijim), putem automatizovanog softvera koji omogućuje veoma jednostavno kreiranje i vođenje bloga
Izvor: mojafirma.rs (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

jednoobrazno


Jednoobrazno – na isti način, po istom modelu, primenjujući ista pravila. Na primer, usvajanjem zakonskih pravila i poštovanjem pravila struke uvedena je jednoobraznost u postupak knjiženja poslovne dokumentacije – iste poslovne promene knjiže se na isti način u svim privrednim subjektima koja primenjuju ista pravila knjiženja, koja su propisana od [..]
Izvor: mojafirma.rs (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ček


Ček je hartija od vrednosti kojom izdavalac čeka (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegove vrednosti isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).
Izvor: mojafirma.rs (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

đuture


Vrsta kupoprodaje kod koje je u ugovoru označena stvar koja se prodaje ili kupuje onako kako je viđena, u kome se ne određuju njen kvalitet ili kvantitet: prodaje se ili se kupuje ono što je viđeno (kako stvar stoji i leži, u viđenom stanju).
Izvor: mojafirma.rs (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

izvod otvorenih stavki


Pregled međusobnih dugovanja i potrazivanja koji se dostavlja poslovnim partnerima radi usklađivanja stanja u knjigama. Obavezno se sprovodi jednom godišnje, kao priprema za izradu završnog računa.
Izvor: mojafirma.rs (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

knjiženje


Evidentiranje (beleženje) poslovnih događaja u knjigovodstvu. Danas se knjiženje mahom obavlja na računaru uz pomoć knjigovodstvenih programa.
Izvor: mojafirma.rs (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konto


Dvostrani pregled promena i stanja vrednosti neke imovine, kapitala ili obaveza. Danas se najčešće javlja u formi tabele. Skup svih konta koji je otvoren u jednoj firmi čini glavnu knjigu.
Izvor: mojafirma.rs (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

poslovna promena


Poslovni događaj koji dovodi do promene na imovini ili obavezama privrednog društva ili preduzetnika i koja se beleži u poslovnim knjigama na osnovu poslovne dokumentacije. Na primer, prodaja robe je poslovni događaj odnosno promena koja se beleži na osnovu izdatog računa.
Izvor: mojafirma.rs (offline)


Da biste vidjeli svih 102 definicija, molimo prijavite se.