mojafirma.rs

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi16
Primljeni negativni glasovi2
Karma:13 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (102)

1

5   0

statut


Pisani dokument kojim akcionarsko društvo (pored osnivačkog akta) uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom, i koji se registruje u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.
Izvor: mojafirma.rs

2

4   0

specifikacija


Spisak stavki sa bitnim detaljima o svakoj od njih. Na primer specifikacija računa je spisak računa sa navedenim brojevima i datumima izdavanja, nazivom dobavljača i iznosom.
Izvor: mojafirma.rs

3

1   0

blog


Blog ili veblog (skraćeno blog, od eng. web log, blog) čini niz hronološki organizovanih unosa teksta, koji se prikazuju na veb-stranicama (uglavnom su unosi sortirani od najnovijih ka starijim), putem automatizovanog softvera koji omogućuje veoma jednostavno kreiranje i vođenje bloga
Izvor: mojafirma.rs

4

1   0

ček


Ček je hartija od vrednosti kojom izdavalac čeka (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegove vrednosti isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).
Izvor: mojafirma.rs

5

1   0

đuture


Vrsta kupoprodaje kod koje je u ugovoru označena stvar koja se prodaje ili kupuje onako kako je viđena, u kome se ne određuju njen kvalitet ili kvantitet: prodaje se ili se kupuje ono što je viđeno (kako stvar stoji i leži, u viđenom stanju).
Izvor: mojafirma.rs

6

1   0

knjiženje


Evidentiranje (beleženje) poslovnih događaja u knjigovodstvu. Danas se knjiženje mahom obavlja na računaru uz pomoć knjigovodstvenih programa.
Izvor: mojafirma.rs

7

1   0

konto


Dvostrani pregled promena i stanja vrednosti neke imovine, kapitala ili obaveza. Danas se najčešće javlja u formi tabele. Skup svih konta koji je otvoren u jednoj firmi čini glavnu knjigu.
Izvor: mojafirma.rs

8

1   0

tender


Tender – pojam koji se u privredi koristi kao sinonim za javnu nabavku.
Izvor: mojafirma.rs

9

1   0

volja


Slobodno izražena volja, bez prinude, pretnje ili prevare, ozbiljna volja kojom se zaključuje pravni posao.
Izvor: mojafirma.rs

10

0   0

akontacija


Akontacija – novčani iznos koji naručilac plaća izvršiocu pre obavljanja posla od strane izvršioca; iznos poreza plaćan unapred (pre konačnog obračuna poreske obaveze).
Izvor: mojafirma.rs


Da biste vidjeli svih 102 definicija, molimo prijavite se.