pfri.uniri.hr

Website:https://pfri.uniri.hr
Primljeni pozitivni glasovi109
Primljeni negativni glasovi80
Karma:28 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1868)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aa


kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abaft


na krmi; po krmi ; iza; u krmu ;
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abaft the beam


napustiti brod, abandon ship drill vježba napuštanja broda
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


vježba napuštanja broda
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abeam


subočice, po boku, bočno
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

able-bodied seaman


kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

able seaman


stariji mornar, iskusni mornar; kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abnormality


abnormalnost, neispravnost
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aboard


na bodu
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

above


gore, iznad, nad
Izvor: pfri.uniri.hr (offline)


Da biste vidjeli svih 1868 definicija, molimo prijavite se.