pfri.uniri.hr

Website:https://pfri.uniri.hr
Primljeni pozitivni glasovi111
Primljeni negativni glasovi82
Karma:28 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (1868)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AA


kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ââ


kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abaft


na krmi; po krmi ; iza; u krmu ;
Izvor: pfri.uniri.hr

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abaft the beam


napustiti brod, abandon ship drill vježba napuštanja broda
Izvor: pfri.uniri.hr

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Abandon


vježba napuštanja broda
Izvor: pfri.uniri.hr

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abeam


subočice, po boku, bočno
Izvor: pfri.uniri.hr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

able-bodied seaman


kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

able seaman


stariji mornar, iskusni mornar; kormilar
Izvor: pfri.uniri.hr

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abnormality


abnormalnost, neispravnost
Izvor: pfri.uniri.hr

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aboard


na bodu
Izvor: pfri.uniri.hr


Da biste vidjeli svih 1868 definicija, molimo prijavite se.