poskok.info

Website:https://poskok.info/
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi48
Karma:-42 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (40)

1

2 Thumbs up   8 Thumbs down

Ders


interno sijelo na kojem je jedan od prisutnih završio ili pokušao završiti fakultet na Arapskom poluostrvu i na kojem se priča o tome zašto ste vi bolji muslimani od ostalih
Izvor: poskok.info

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Tekfir


diskretan način da ostaneš u pravu i kad ti izbiju sve argumente
Izvor: poskok.info

3

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Daija


svršenik nekog fakulteta  na Arabijskom poluostrvu koji ne radi u Islamskoj zajednici
Izvor: poskok.info

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Ahi


musliman sa bradom kojeg lično poznajete
Izvor: poskok.info

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ihvanije


selefije koje ne galame na Islamsku zajednicu
Izvor: poskok.info

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Bivši daija


daija iz prethodne definicije koji je skratio bradu ili se zaposlio u Islamskoj zajednici
Izvor: poskok.info

7

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Dawa


kopiranje i podjela letaka o novotarijama
Izvor: poskok.info

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Šejh


osoba u društvu koja misli za vas
Izvor: poskok.info

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ulema


učenjaci koji u datom trenutku imaju mišljenje koje vam odgovara
Izvor: poskok.info

10

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Brat


musliman sa bradom kojeg ne morate lično poznavati
Izvor: poskok.info


Da biste vidjeli svih 40 definicija, molimo prijavite se.