poslovni.hr

Website:http://www.poslovni.hr
Primljeni pozitivni glasovi28
Primljeni negativni glasovi11
Karma:18 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (557)

1

2   0

karenca


(engl. waiting period, njem. Karenzfrist, Karenzzeit, fr. d'lai de carence), razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigu [..]
Izvor: poslovni.hr

2

2   0

renta


(engl. rent, njem. Rente), prihod ili dohodak koji netko ostvaruje na temelju već prije izvršene uplate (novčani kapital, vrijednosni papiri i sl.) ili što ima vlasništvo na nekretninama (zemlji [..]
Izvor: poslovni.hr

3

2   0

restitucija


(engl. restitution, njem. Restitution), povrat primljenoga na ime ispunjenja u uspostavi prijašnjeg stanja. U našem zakonodavstvu, osnovna dužnost ugovornih strana u slučaju ništetnosti jest povr [..]
Izvor: poslovni.hr

4

2   1

zalog


(engl. pledge, security, njem. Pfand), 1. oblik osiguranja vjerovnikove tražbine. Ugovorom o zalogu obvezuje se dužnik ili netko treći (zalogodavac) prema vjerovniku (zalogoprimcu) predati u pravil [..]
Izvor: poslovni.hr

5

1   0

adt – sustav financijskih pokazatelja


(engl. ADT system of financial ratios), sedam uzajamno sadržajno i matematičkim putem povezanih pokazatelja prikazanih u tri hijerarhijske razine koji odražavaju ključne činjenice potrebne za upr [..]
Izvor: poslovni.hr

6

1   0

bankovna doznaka


(engl. bank remittance, njem. Banküberweisung), nalog koji izdaje jedna banka drugoj za isplatu određene svote novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na temelju naloga svog komitenta, koji je [..]
Izvor: poslovni.hr

7

1   1

deflacioniranje


, postupak odstranjivanja utjecaja promjena cijena na vrijednosno izražene pojave. Provodi se dijeljenjem nominalnih vrijednosti odgovarajućim indeksom cijena. Taj se skupni indeks cijena naziva def [..]
Izvor: poslovni.hr

8

1   0

depozit


(engl. deposit, njem. Ablagerung, Hinterlegung), pojam se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na [..]
Izvor: poslovni.hr

9

1   0

efektiva


(engl. cash, njem. Bargeld), gotov novac, gotovina, kovani novac i novčanice koje su u službenoj uporabi u nekoj zemlji. Što je platni promet razvijeniji, to je udio gotovine u novčanoj masi niži [..]
Izvor: poslovni.hr

10

1   1

ekonomičnost


(engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit), odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. [..]
Izvor: poslovni.hr


Da biste vidjeli svih 557 definicija, molimo prijavite se.