raiffeisen-factoring.hr

Website:https://www.rba.hr/mala-poduzeca-i-obrtnici/financiranje/faktoring
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi2
Karma:4 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (18)

1

7 Thumbs up   0 Thumbs down

Predujam


novčani iznos isplaćen Klijentu temeljem nominalnog iznosa otkupljenog potraživanja, a nakon sklapanja Ugovora o otkupu potraživanja.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tel


01 6174 900 Fax: 01 4604 877 Email: factoring@rba.hr factoring.prodaja@rba.hr factoring.op-podrska@rba.hr factoring.racunovodstvo@rba.hr factoring.risk@rba.hr Rječnik pojmova Povrata [..]
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Factor


trgovačko društvo Raiffeisen FACTORING d.o.o. Zagreb, koje  otkupljuje potraživanja klijenta prema kupcu nastala temeljem pravnih poslova sklopljenih u okviru njihovih međusobnih poslovnih odnosa.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Klijent


vjerovnik, koji prodaje svoje potraživanje prema kupcu  nastalo temeljem pravnih poslova sklopljenih s kupcem. U sklopu rečenih poslovnih odnosa, klijent je najčešće prodavatelj robe ili usluga.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kupac


dužnik, koji je temeljem pravnih poslova sklopljenih s klijentom u okviru određenih poslovnih odnosa obvezan isplatiti cijenu dostavljene robe ili pruženih usluga. U sklopu navedenih poslovnih odnosa, kupac je najčešće kupac robe ili korisnik usluge.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Poslovni odnos


obvezno pravni odnos nastao temeljem pravnih poslova sklopljenih između klijenta i kupca, iz kojeg proizlazi potraživanje prema kupcu, koje factor otkupljuje od klijenta. Obično se radi o obvezno pravnim odnosima utemeljenim na prodaji robe ili pružanja usluga klijenta, kupcu.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Potraživanje


obveza naplativa u novcu koju kupac ima prema klijentu temeljem prodaje robe ili usluga, a nominalni iznos i rok dospijeća iskazani su računom, mjenicom ili drugom odgovarajućom ispravom.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Factoring limit


maksimalni iznos izloženosti factora prema klijentu ili kupcu, nosiocu limita.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vrsta factoringa


određuje jesu li otkupljena potraživanja ili izvršene usluge prema Kupcu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem u inozemstvu. Vrste su: domaći i međunarodni factoring.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tip factoringa


određuje jamči li klijent ili netko treći factoru uredno podmirenje otkupljenih potraživanja za slučaj neplaćanja od strane kupca ili ne. Može biti regresni ili bezregresni.
Izvor: raiffeisen-factoring.hr


Da biste vidjeli svih 18 definicija, molimo prijavite se.