s-premium.ba

Primljeni pozitivni glasovi8
Primljeni negativni glasovi2
Karma:5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (82)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonus


Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta pri obnovi osiguranja, ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje, prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku.
Izvor: s-premium.ba

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Karenca


Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme u kojem osiguravatelj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.
Izvor: s-premium.ba

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kasko osiguranje


Osiguranje je prijevoznih sredstava koja mogu biti kopnena (ulična i željeznička), pomorska, riječna i avionska. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično i može biti "bilo gdje, gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji [..]
Izvor: s-premium.ba

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Motorno vozilo


Svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama smatra se motornim vozilom.
Izvor: s-premium.ba

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Suosiguranje


Kada je ugovor o osiguranju sklopljen sa više osiguravatelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguravatelj naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Ovo je praksa osiguravajućih kuća kada se ulazi u posao sklapanja izuzetno visokih ugovora o osiguranju.
Izvor: s-premium.ba

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Treća osoba


To je osoba koja nije nijedna od dviju ugovornih strana, osiguravatelj ili osiguranik, već se pojavljuje po nekoj trećoj osnovi.
Izvor: s-premium.ba

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Riječnik pojmova


Amortizacija
Izvor: s-premium.ba

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum dospijeća


Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.
Izvor: s-premium.ba

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum izdavanja


Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.
Izvor: s-premium.ba

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum početka osiguranja


Datum početka osiguranja su dan i vrijeme kojim počinje osiguravajuće pokriće.
Izvor: s-premium.ba


Da biste vidjeli svih 82 definicija, molimo prijavite se.