ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi36
Primljeni negativni glasovi13
Karma:24 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (73)

1

22   4

kompetencija


Skup znanja i vještina koje osoba zna primijeniti u praksi, a podrazumijeva i pripadajuæu samostalnost i odgovornost u radu.
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

2

6   1

bonton


Bonton (fr. Bon Ton što znaèi dobar ton) je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridr¾avati svaki pripadnik društva. Bontoni nas uèe kako se treba ponašati, izra¾avati, izgledati , komunicirati, gestikulirati i dr. u gotovo svakoj situaciji. Bonton najstro¾e osuðuje vrijeðanje, psovanje i fizièko obraèunavanje. Postoje i spe [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

3

6   4

url


URL (akronim za engl. Uniform Resource Locator) je Web adresa odreðenog resursa na Internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa mo¾e biti HTML dokument (web stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja nalazi na odreðenom web serveru. URL adresnu sintaksu prvi put je definirao Tim Berners-Lee za primjenu na Webu, a trenutno korišteni standard [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

4

1   3

forum


Internetski forum je usluga interneta koja omoguæava razmjenu mišljenja meðu sudionicima uporabom web preglednika. Sve poruke koje korisnik napiše i pošalje na forum vidljive su svim ostalim sudionicima foruma. To nalikuje na oglasnu ploèu (engl. massage board) na kojoj sudionici ostavljaju poruke. U naèelu poruke na forumu mogu ostavljati i [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

5

1   0

obrazovanje


Obrazovanje kao pojam ima višestruko znaèenje. Pod obrazovanjem se podrazumijeva institucija, proces, sadr¾aj i rezultat organiziranog i/ili sluèajnog uèenja u funkciji razvoja razlièitih kognitivnih sposobnosti, kao i stjecanja raznovrsnih znanja, umijeæa i navika. Obrazovanje ljudi obièno se dijeli na formalno - u školama, i neformalno - [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

6

0   0

« srpanj 2017 »


Po
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

7

0   0

26


27
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

8

0   0

3


4
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

9

0   0

10


11
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

10

0   0

17


18
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr


Da biste vidjeli svih 73 definicija, molimo prijavite se.