ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

Primljeni pozitivni glasovi17
Primljeni negativni glasovi6
Karma:10 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (73)

1

13   3

kompetencija


Skup znanja i vještina koje osoba zna primijeniti u praksi, a podrazumijeva i pripadajuæu samostalnost i odgovornost u radu.
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

2

4   0

bonton


Bonton (fr. Bon Ton što znaèi dobar ton) je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridr¾avati svaki pripadnik društva. Bontoni nas uèe kako se treba ponašati, izra¾avati, izgledati , komunicirati, gestikulirati i dr. u gotovo svakoj situaciji. Bonton najstro¾e osuðuje vrijeðanje, psovanje i fizièko obraèunavanje. Postoje i spe [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

3

0   0

« srpanj 2017 »


Po
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

4

0   0

26


27
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

5

0   0

3


4
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

6

0   0

10


11
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

7

0   0

17


18
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

8

0   0

24


25
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

9

0   0

31


1
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

10

0   0

adsl


ADSL (eng. Asymetric Digital Subscriber Line = asimetrièna digitalna pretplatnièka linija) je naziv za digitalnu pretplatnièku liniju (DSL) kod koje je brzina prijenosa podataka u smjeru prema korisniku veæa od brzine u suprotnom smjeru. Uobièajene inaèice ADSL-a takoðer omoguæuju istovremeno korištenje osnovne telefonske usluge na istoj b [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr


Da biste vidjeli svih 73 definicija, molimo prijavite se.