ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi49
Primljeni negativni glasovi22
Karma:26 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (73)

1

27 Thumbs up   5 Thumbs down

kompetencija


Skup znanja i vještina koje osoba zna primijeniti u praksi, a podrazumijeva i pripadajuæu samostalnost i odgovornost u radu.
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

2

9 Thumbs up   11 Thumbs down

url


URL (akronim za engl. Uniform Resource Locator) je Web adresa odreðenog resursa na Internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa mo¾e biti HTML dokument (web stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja nalazi na odreðenom web serveru. URL adresnu sintaksu prvi put je definirao Tim Berners-Lee za primjenu na Webu, a trenutno korišteni standardi su [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

3

8 Thumbs up   1 Thumbs down

bonton


Bonton (fr. Bon Ton što znaèi dobar ton) je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridr¾avati svaki pripadnik društva. Bontoni nas uèe kako se treba ponašati, izra¾avati, izgledati , komunicirati, gestikulirati i dr. u gotovo svakoj situaciji. Bonton najstro¾e osuðuje vrijeðanje, psovanje i fizièko obraèunavanje. Postoje i specijalizirani [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

forum


Internetski forum je usluga interneta koja omoguæava razmjenu mišljenja meðu sudionicima uporabom web preglednika. Sve poruke koje korisnik napiše i pošalje na forum vidljive su svim ostalim sudionicima foruma. To nalikuje na oglasnu ploèu (engl. massage board) na kojoj sudionici ostavljaju poruke. U naèelu poruke na forumu mogu ostavljati i èitati [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

obrazovanje


Obrazovanje kao pojam ima višestruko znaèenje. Pod obrazovanjem se podrazumijeva institucija, proces, sadr¾aj i rezultat organiziranog i/ili sluèajnog uèenja u funkciji razvoja razlièitih kognitivnih sposobnosti, kao i stjecanja raznovrsnih znanja, umijeæa i navika. Obrazovanje ljudi obièno se dijeli na formalno - u školama, i neformalno - izvan šk [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

web portal


Web portal je mjesto pristupa informacijama kojeg èini više razlièitih, logièki povezanih aplikacija koje su zajednièke veæem broju korisnika.
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

youtube


YouTube je popularni internetski servis za razmjenu video sadr¾aja gdje korisnici mogu postavljati, pregledavati i ocjenjivati video isjeèke. Za postavljanje sadr¾aja potrebna je registracija, dok za pregledavanje nije, izuzev sadr¾aja koji nije primjeren za osobe mlaðe od 18 godina. Prema pravilima korištenja, korisnici mogu postavljati vlastite o [..]
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

« srpanj 2017 »


Po
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

26


27
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

3


4
Izvor: ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr (offline)


Da biste vidjeli svih 73 definicija, molimo prijavite se.