ss-privatna-skola-futura.skole.hr

Primljeni pozitivni glasovi18
Primljeni negativni glasovi20
Karma:-3 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (431)

1

3   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

2

2   0

gif


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

3

1   0

windows explorer


program koji prikazuje popis pogona,mape i datoteke u raèunalu te omoguæuje rad s njima, npr.brisanje,kopiranje,premještanje datoteke i dr
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

4

1   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

5

1   1

update


Obnoviti, dopuniti, poboljšati, a¾urirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, èime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju; zamjeniti staru inaèicu programa novom. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

6

1   0

undo


Obrnuti uèinak ureðivanja ili sliènog postupka unutar aplikacijskog softvera.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

7

1   0

rms


mjera za snagu koju zvuènik mo¾e neprekidno stvarati bez smanjenja kvalitete zvuka. Dobiva se nakon niza izvoðenja testova u najboljim i najlošijim uvjetima te izraèunavanjem prosjeène vrijednosti.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

8

1   0

licenca


pravo na korištenje autorski zaštiæenog softvera
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

9

1   0

favorites


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

10

1   0

rtf


Rich Text Format File
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr


Da biste vidjeli svih 431 definicija, molimo prijavite se.