ss-privatna-skola-futura.skole.hr

Primljeni pozitivni glasovi74
Primljeni negativni glasovi64
Karma:9 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (431)

1

10   2

password


Zaporka, lozinka, šifra; tajni niz znakova kojim se pristup podacima omoguæuje samo ovlaštenim osobama. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

2

8   4

password


Mehanizam zaštite sadr¾aja od neovlaštenog pristupa (pogledati 'zaporka').
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

3

6   2

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

4

3   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

5

3   1

it


informacijska tehnologija (eng. Information Technology), tehnologija za prikupljanje, obradu, pohranu i raspodjelu informacija korištenjem raèunala i raèunalnih programa
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

6

2   0

windows explorer


program koji prikazuje popis pogona,mape i datoteke u raèunalu te omoguæuje rad s njima, npr.brisanje,kopiranje,premještanje datoteke i dr
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

7

2   6

wap


(Wireless Application Protocol) Tehnologija je koja povezuje mobilne komunikacije i Internet. Omoguæava pristup i interakciju s informacijama i uslugama na Internetu korištenjem GSM mobilnog aparata ili drugih be¾iènih ureðaja koji podr¾avaju WAP protokol.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

8

2   1

update


Obnoviti, dopuniti, poboljšati, a¾urirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, èime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju; zamjeniti staru inaèicu programa novom. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

9

2   0

gif


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

10

2   0

bps


(Bitovi u sekundi) brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr


Da biste vidjeli svih 431 definicija, molimo prijavite se.