ss-privatna-skola-futura.skole.hr

Primljeni pozitivni glasovi57
Primljeni negativni glasovi47
Karma:11 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (431)

1

7   3

password


Mehanizam zaštite sadr¾aja od neovlaštenog pristupa (pogledati 'zaporka').
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

2

6   1

password


Zaporka, lozinka, šifra; tajni niz znakova kojim se pristup podacima omoguæuje samo ovlaštenim osobama. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

3

5   2

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

4

3   0

it


informacijska tehnologija (eng. Information Technology), tehnologija za prikupljanje, obradu, pohranu i raspodjelu informacija korištenjem raèunala i raèunalnih programa
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

5

2   5

wap


(Wireless Application Protocol) Tehnologija je koja povezuje mobilne komunikacije i Internet. Omoguæava pristup i interakciju s informacijama i uslugama na Internetu korištenjem GSM mobilnog aparata ili drugih be¾iènih ureðaja koji podr¾avaju WAP protokol.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

6

2   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

7

2   1

update


Obnoviti, dopuniti, poboljšati, a¾urirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, èime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju; zamjeniti staru inaèicu programa novom. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

8

2   0

gif


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

9

2   0

bps


(Bitovi u sekundi) brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

10

2   2

bug


Nesuvisla greška u programskom kodu nekog programa. Iako je u osnovi sintaktièka ili logièka pogreška u programskom kodu od strane programera, nekad je podrazumijevala sasvim drugu stvar. Stara ogromna raèunala 40' godina izraðena u tehnologiji vakuumskih cijevi bila su toplo i ugodno sklonište za razlièite vrste buba koje su se še [..]
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr


Da biste vidjeli svih 431 definicija, molimo prijavite se.