t.ht.hr

Woonplaats:1
Primljeni pozitivni glasovi19
Primljeni negativni glasovi1
Karma:17 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (32)

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Dobavljač


Dobavljač je poslovni partner koji poduzeću isporučuje robu ili usluge.
Izvor: t.ht.hr

2

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Stipendija


Stipendija je oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendija se dodjeljuje na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.
Izvor: t.ht.hr

3

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Životopis


Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao.
Izvor: t.ht.hr

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Investitor


Investitor je poduzetnik ili poduzeće koje ulaže u gospodarske ili uslužne djelatnosti.
Izvor: t.ht.hr

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Ispitanik


Subjekt podataka (ispitanik) je svaka identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin/njegov fizički, psihološki, mentalni, gospod [..]
Izvor: t.ht.hr

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Privola ispitanika


Privola ispitanika je slobodno dano i (dostavljeno) izričito očitovanje volje ispitanika kojim ispitanik izražava svoju suglasnost s obradom njezinih/njegovih osobnih podataka u određene svrhe.
Izvor: t.ht.hr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Društvena odgovornost


Odgovornost korporacije prema društvu i njihovo ozbiljno razmatranje utjecaja koji djelovanje poduzeća ima na društvo.
Izvor: t.ht.hr

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dionica


Dionica je vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioničkog društva. Razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioničkim društvom. Dionice glase na ime ili donositelja.
Izvor: t.ht.hr

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Financijski kalendar


Financijski kalendar sadrži datume predstavljanja pojedinih financijskih izvješća.
Izvor: t.ht.hr

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Financijsko izvješće


Financijsko izvješće označava pismenu prezentaciju o financijskom stanju u poduzeću. Temeljna financijska izvješća su bilanca, račun dobitka i gubitka,izvještaj o zadržanom dobitku i izvještaj o promjenama u financijskom položaju.
Izvor: t.ht.hr


Da biste vidjeli svih 32 definicija, molimo prijavite se.