vern.hr

Website:http://www.vern.hr
Primljeni pozitivni glasovi2
Primljeni negativni glasovi1
Karma:2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (38)

1

1   0

1. semestar


      Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:
Izvor: vern.hr

2

1   0

hrvatski jezik i kultura


prepoznati obilježja administrativno-poslovnog stila povezati znanja o administrativno-poslovnom stilu s pisanjem molbe, životopisa, poslovnog pisma, ponude i sl. primijeniti znanja iz pravopisa i gramatike pri pisanju različitih poslovnih poruka koristiti se raznim jezičnim priručnicima-savjetnicima te normativnim priručnicima hrvatskoga sta [..]
Izvor: vern.hr

3

0   0

poslovna informatika


Predmeti       Ishodi predmeta
Izvor: vern.hr

4

0   0

odabrana poglavlja poslovne psihologije


primijeniti pravila i tehnike racionalnog učenja identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost kritički prosuđivati procese percepcije općenito i socijalne percepcije razumjeti važnost pozitivnog mišljenja i samopouzdanja razumjeti načela uspješne komunikacije i primijeniti ih pri držanju prezentacija razumjeti n [..]
Izvor: vern.hr

5

0   0

uvod u građu računala


opisati von neumannov model računala i načine prikaza informacije u elektroničkom računalu izvesti aritmetičke operacije neovisno o odabranom brojevnom sustavu izvesti potrebne operacije booleove algebre na logičkim funkcijama dvije i tri varijable u svrhu dobivanja željenog prikaza i/ili minimizacije pripadnih logičkih sklopova opisati svi [..]
Izvor: vern.hr

6

0   0

uvod u programiranje


stvoriti algoritam za rješavanje jednostavnog problema kodirati zadani algoritam u programskom jeziku C++ prepoznati pravi tip podataka za varijablu napraviti jednostavan program koji u sebi sadrži naredbe za kontrolu toka napisati funkciju koja rješava definirani zadatak opisati strukturu podataka i potrebne funkcije za rad s njom napraviti pro [..]
Izvor: vern.hr

7

0   0

primjenski programi 1


prepoznati mogućnosti unapređenja poslovanja korištenjem informatičkih alata primijeniti alate za digitalnu obradu slikovnih zapisa razumjeti osnove tipografije i obrade teksta primijeniti alat za obradu teksta u svakodnevnom i poslovnom okruženju primijeniti informatičke alate za multimedijalne prezentacije razumjeti osnove grafičkih format [..]
Izvor: vern.hr

8

0   0

engleski za informatičke tehnologije 1


opisati svoje okruženje i dosadašnji tijek školovanja razlučiti formalni od neformalnog komunikacijskog registra napisati kratki transakcijski poslovni dopis: formalnu email poruku: upit, poziv, uputu definirati funkciju računalnih komponenti opisati i usporediti računalne konfiguracije s obzirom na različite korisnike izvesti radnje slušaj [..]
Izvor: vern.hr

9

0   0

matematika 1


objasniti pojam skupa i operacije nad skupovima riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu odrediti područje definicije realne funkcije jedne varijable izračunati derivaciju funkcije jedne varijable primijeniti pravila deriviranja na problem analize toka funkcije jedne varijable objasniti pojam neodređenog i određenog integrala izraču [..]
Izvor: vern.hr

10

0   0

ekonomika poduzeća


imenovati najznačajnije teoretičare ekonomske misli objasniti osnovne pojmove mikroekonomije izračunati osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća analizirati makroekonomske kategorije bitne za svako gospodarstvo prezentirati poslovni slučaj iz stvarnog okruženja.
Izvor: vern.hr


Da biste vidjeli svih 38 definicija, molimo prijavite se.