Značenje FAQ
Što FAQ znači? Ovdje možete pronaći 10 značenja riječi FAQ Također, možete i sami dodati definiciju riječi FAQ

1

2   0

FAQ


èesto postavljana pitanja - (Frequently Asked Questions) Lista najèe¹æe postavljanih pitanja (i odgovora na njih) koji pokrivaju sve vrste tema koje se mogu naæi u World Wide Webu. Dozvoljava korisniku da ispita ono na ¹to je veæ netko drugi dobio odgovor.
Izvor: carnet.hr

2

2   0

FAQ


Frequently Asked Questions - Èesto postavljana pitanja, lista najèešæe postavljanih pitanja i odgovora na njih a pokriva neku temu koja se tièe sadržaja objavljenih na web-u bilo da se radi o opæim temama ili je izravno vezano za neki proizvod. Na primjer kako neki senzor prikljuèiti na raèunalo i na koje se sve probleme može naiæi. List [..]
Izvor: informatika.buzdo.com

3

2   0

FAQ


(Frequently Asked Questions) - FAQ su dokumenti na kojima su navedena često postavljana pitanja i odgovori na njih, iz pojedine teme. U mnogim firmama, timovi za podršku kupcima su odahnuli razvojem [..]
Izvor: portalalfa.com

4

2   0

FAQ


(Frequently Asked Questions) - FAQs su dokumenti na kojima su navedena èesto postavljana pitanja i odgovori na njih, iz pojedine teme.
Izvor: zbrdazdola.com

5

1   0

FAQ


(Frequently Asked Questions), često postavljana pitanja.
Izvor: hcl.hr

6

0   0

FAQ


najčešće postavljena pitanja
Izvor: profitiraj.hr

7

0   1

FAQ


Frequently asked Question – često postavljana pitanja
Izvor: bingo.lutrija.hr

8

0   1

FAQ


Lista najèešæe postavljanih pitanja (i odgovora na njih) koji pokrivaju sve vrste tema koje se mogu naæi u World Wide Webu. Dozvoljava korisniku da ispita ono na što je veæ netko drugi dobio odgovor. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

9

0   1

FAQ


by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the se [..]
Izvor: forum.computergames.ro

10

0   1

FAQ


Frequently Asked Questions - najčešće postavljana pitanja
Izvor: web.europronet.ba

Dodajte značenje riječi FAQ
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Fail Flankiranje >>