Značenje Facilitacija
Što Facilitacija znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi Facilitacija Također, možete i sami dodati definiciju riječi Facilitacija

1

5   2

Facilitacija


Olakšavanje komunikacije u svrhu razjašnjavanja pozicija i stavova te donošenje odluka. U oba slučaja, facilitacija prema potrebi znači i pomoć u rješavanju sukoba. Facilitiranje je vještina koja olakšava, ubrzava, omogućava diskusiju, postizanje dogovora i ostvarivanje dogovorenog. Cilj facilitiranja je ukljucivanje svih prisutnih. Ono n [..]
Izvor: odraz.hr

2

1   0

Facilitacija


Planiranje i vođenje sastanka.  
Izvor: cerbih.com

Dodajte značenje riječi Facilitacija
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje 2014.-2020. Feedbeck >>