asa-osiguranje.ba

Primljeni pozitivni glasovi8
Primljeni negativni glasovi3
Karma:4 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (93)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Karenca


Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme u kojem osiguravačj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.
Izvor: asa-osiguranje.ba

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Provizija


Provizija je isplata za rad posredniku ili zastupniku osiguranja prilikom posredovanja, odnosno zastupanja kod osiguravanja, zatim za rad oko naplate premije, njegovanja portfelja i za prateće poslove.
Izvor: asa-osiguranje.ba

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Katastrofalna šteta


Katastrofalna šteta je istovremeno ostvarenje jedne ili više katastrofalnih opasnosti kod vrlo velikog broja objekata, odnosno rizika s visokim ljudskim i novčanim gubitcima (potres, požar, uragan, poplava).
Izvor: asa-osiguranje.ba

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Odbitna franšiza


Odbitna franšiza je ugovoreni iznos s kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ona može biti ugovorena u apsolutnom iznosu na način da osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s unaprijed utvrđenim iznosom ili u postotku od utvrđenog iznosa štete.
Izvor: asa-osiguranje.ba

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Suosiguranje


Kada je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguratelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguravač naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Ovo je praksa osiguravajućih kuća kad se ulazi u posao sklapanja izuzetno visokih ugovora o osiguranju.
Izvor: asa-osiguranje.ba

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Treća osoba


To je osoba koja nije nijedna od dviju ugovornih strana, osiguravač ili osiguranik, već se pojavljuje po nekoj trećoj osnovi.
Izvor: asa-osiguranje.ba

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizacija


Amortizacija je otpis dijela nabavne vrijednosti osnovnog sredstva u skladu s njegovim rokom trajanja.
Izvor: asa-osiguranje.ba

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonus


Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku.
Izvor: asa-osiguranje.ba

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum dospijeća


Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.
Izvor: asa-osiguranje.ba

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum izdavanja


Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.
Izvor: asa-osiguranje.ba


Da biste vidjeli svih 93 definicija, molimo prijavite se.