marul.ffst.hr

Website:http://marul.ffst.hr
Primljeni pozitivni glasovi9
Primljeni negativni glasovi2
Karma:6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (320)

1

3   0

kontingencija


U istinitosno-funkcionalnoj propozicijskoj logici, propozicija koja nije ni tautologija niti kontradikcija, dakle, bilo koja propozicija koja je ponekad istinita, ponekad lažna, ovisno o retku istini [..]
Izvor: marul.ffst.hr

2

1   0

supstitucija


Zamjena jednog simbola s drugim ili s isf-om. U aksiomskoj shemi, zamijeniti metajeziène varijable s isf-ama iz predmetnog jezika. U instancijaciji, zamjena varijable s konstantom. U generalizaciji, [..]
Izvor: marul.ffst.hr

3

1   0

pouzdanost


Argument ili zakljuèak je pouzdan akko je njegova logika valjana a sve premise su istinite. U protivnom je nepouzdan, tj. bilo ako je njegova logika nevaljana ili je barem jedna premisa neistinita, i [..]
Izvor: marul.ffst.hr

4

1   0

argument


(1) zakljuèak, (2) ulazna vrijednost za funkciju, (3)  subjektni termin za predikat. Vidi korespondentni argument.
Izvor: marul.ffst.hr

5

1   0

dedukcija


Zakljuèak u kojemu (kada je valjan) konkluzija ne sadrži nikoju informaciju koja veæ nije bila prisutna u premisama, ili èiji je korespondentni kondicional tautologija. Vidi korespondentni kondici [..]
Izvor: marul.ffst.hr

6

1   0

ekvivalentni skupovi


Dva su skupa ekvivalentna akko imaju istu kardinalnost, to jest, ako se mogu postaviti u korespondenciju jedan-za-jedan. Takoðer se nazivaju jednakobrojnim skupovima. Oznaka: AB; ponekad A~B. 
Izvor: marul.ffst.hr

7

1   0

implikacija


Iskaz èiji je oblik "ako A, onda B," gdje A i B stoje na mjestu isf-a ili propozicija. Isf  u ako-reèenici naziva se antecedens  (takoðer implikans i protasis). Isf u onda-reèe [..]
Izvor: marul.ffst.hr

8

0   0

zakljuèak


Niz isf-a ili propozicija u kojem neke od njih (premise) podupiru drugu (konkluziju); takoðer i radnja povlaèenja konkluzije iz premisa. Vidi konkluzija; dedukcija; izvod; indukcija; premisa; dokaz.
Izvor: marul.ffst.hr

9

0   0

zadovoljivost


Isf je zadovoljiva akko postoji interpretacija u kojoj je zadovoljena.
Izvor: marul.ffst.hr

10

0   0

zadovoljavanje


(1) U istinitosno-funkcionalnoj propozicijskoj logici, isf A je zadovoljena akko je istinita u barem jednom retku svoje istinitosne tablice, tj. ako je A ili kontingencija ili tautologija. (2) U predi [..]
Izvor: marul.ffst.hr


Da biste vidjeli svih 320 definicija, molimo prijavite se.