Na Rječnik.com možete istovremeno pretraživati tisuće rječnika. Tisuće značenja u našem pretraživaču dodali su ljudi poput Vas. Sve riječi i značenja su dobrodošla. Možete dodavati značenja imena, teške riječi, sleng, strani jezik ili riječi koje ste sami izmislili. Učinite nas i druge posjetitelje sretnima i dodajte novu riječ!. Dodaj značenje.

Najnovija značenja
0   0

altar


žrtvenik
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

losses


žrtve
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

casualty


žrtva
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

soybean 


zrno soje
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

pellet 


zrno sačme
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

bead 


zrno ogrlice
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

berry 


zrno ikre
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

pea 


zrno graška
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

corn


zrno
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

bead


zrnce
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

granularity 


zrnatost
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

granular materials 


zrnati materijali
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

grain crops 


zrnate kulture
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

granulated 


zrnat
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

granular 


zrnast
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

grain


zrna
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

ripe 


zrio
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

squint 


zrikavost
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

crickets 


zrikavaca
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

cricket 


zrikavac
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

squint eyed 


zrikav
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

ripen 


zreti
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

adult


zreo
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

manhood


zrelost
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mangood 


zrelo doba
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aged 


zreli
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mature 


zrele žene
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mirror


zrcalo
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mirror margins 


zrcalne margine
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mirror 


zrcalne
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mirror image 


zrcalna slika
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

mirror benefit 


zrcalna naknada
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

flip 


zrcaljenje
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

blast-pipe 


zrakovod
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aviation


zrakoplovstvo
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aeronautical terminology 


zrakoplovno nazivlje
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air show 


zrakoplovni miting
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air liaison officer 


zrakoplovni časnik za vezu
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aeronautical


zrakoplovni
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air ensign 


zrakoplovna zastava
Izvor: engleskirjecnik.com

Stranica:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10